Privacy

PRIVACY REGLEMENT

Wij vinden het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in dit Privacy & Cookie Reglement over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Wij streven ernaar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Dit Privacy & Cookie Reglement is van toepassing op jouw deelname en de daarmee samenhangende gegevensverwerkingen (waaronder registratie en bezoek op de website en de mobiele app) van MTB Drenthe 500 Trophy.

Verantwoordelijke

Stichting Extreme Sport Events, gevestigd aan de lübeckweg 2, 9723 HE, Groningen, Nederland, is verantwoordelijke van de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verzameld via registratie en deelname aan de MTB Drenthe 500 Trophy

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Extreme Sport Events je persoonsgegevens?
Stichting Extreme Sport Events verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden.

Stichting Extreme Sport Events verwerkt jouw persoonsgegevens:
• Voor deelname aan de MTB Drenthe 500 Trophy, waaronder om: contact met je op te kunnen nemen
tijdens de race jouw afgelegde afstanden en tussentijden bij te houden; jouw naam, startnummer en gemaakte foto’s en video’s tijdens de race te koppelen aan je account; crisisondersteuning tijdens de race te kunnen verlenen.
• Voor het kunnen beantwoorden van vragen die je hebt gesteld of afhandeling van klachten na afloop;
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole);
• Om je per e-mail en via social media zoals Facebook op de hoogte te houden van het laatste nieuws.
• Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technieken, waarover je meer informatie kunt vinden onder het kopje ‘Cookies’;

Stichting Extreme Sport Events verwerkt je gegevens, omdat je daar toestemming voor hebt gegeven en omdat dat nodig is om deel te kunnen nemen aan de MTB Drenthe 500 Trophy

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Extreme Sport Events?

Stichting Extreme Sport Events kan voor bovenstaande doeleinden verschillende typen persoonsgegevens verwerken:

• Contactgegevens (waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, (calamiteiten)telefoonnummer);
• Deelnamegegevens (waaronder leeftijd, startnummer, chipnummer, foto’s en video’s, afstand, geslacht, eventueel teamnaam en/of bedrijfsnaam);
• Betalingsgegevens (waaronder rekeningnummer);
• Interactiegegevens (waaronder cookie ID’s of contact met Stichting Extreme Sport Events

Aan wie verstrekt Stichting Extreme Sport Events je gegevens?

Stichting Extreme Sport Events deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy & Cookie Reglement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Derden

Stichting Extreme Sport Events geeft je persoonsgegevens mogelijk ook door aan derden, indien dat nodig is om de deelname aan de MTB Drenthe 500 Trophy te faciliteren of wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Deze derde partijen verwerken je persoonlijke gegevens volgens de instructies van Stichting Extreme Sport Events en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Extreme Sport Events.

Persoonsgegevens worden niet zonder je voorafgaande toestemming ter beschikking gesteld aan andere derden, mits gelieerd aan Stichting Extreme Sport Events haar evenementen,voor een ander doel dan het doel waarvoor je de persoonsgegevens hebt verstrekt.

Handhavende autoriteiten

Stichting Extreme Sport Events verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties of wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Hoe lang bewaart Stichting Extreme Sport Events je gegevens?
Stichting Extreme Sport Events bewaart jouw foto’s en video’s niet langer dan nadat je bij ons hebt aangegeven dit niet meer op prijs te stellen. Je e-mailadres zullen wij niet langer gebruiken nadat je bij ons hebt aangegeven dit niet meer op prijs te stellen. Overige account gegevens zullen we niet langer bewaren dan 24 maanden na je laatste login.

Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

Welke cookies plaatst Stichting Extreme Sport Events?

De website kan uitsluitend de volgende cookies en technieken gebruiken en alleen voor de volgende doeleinden:

• Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van de website voor bezoekers te verbeteren. De functionele cookies die door Stichting Extreme Sport Events op je computer worden opgeslagen blijven alleen geldig tijdens je sessie op de website.
• Analytics cookies. Google Analytics-cookies worden gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Wij kunnen zo de gebruiksvriendelijkheid van onze websites verbeteren. Google verwerkt de gegevens die via de website zijn verkregen uitsluitend op anonieme wijze. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.
• Advertentie of targeting cookies. Wij kunnen gebruik maken voor commerciële en promotionele doeleinden. In dat geval koppelt, analyseert en gebruikt Stichting Extreme Sport Events hiermee verzamelde (persoons)gegevens voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op onze websites, apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op onze websites en apps (hierna: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie Reglements van de betreffende externe partijen van toepassing. Stichting Extreme Sport Events heeft daar geen invloed op.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Stichting Extreme Sport Events via Cookies?
Stichting Extreme Sport Events verzamelt je IP-adres (waar mogelijk geanonimiseerd), technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website, welke pagina’s je bezoekt op onze website, surf- en klikgedrag en cookie identifiers.

Hoe kun je je verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Als jouw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde features van onze website of kun je mogelijk niet alle features gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te klikken.

Voor andere vragen en verzoeken kun je altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.

Hoe kun je contact opnemen met Stichting Extreme Sport Events ?
Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met

Stichting Extreme Sport Events
Bezoekadres: Lübeckweg 2 -Groningen
Postadres: Postbus 67 – 9470 AB – Zuidlaren
telefoon: +31(0)50 211 25 85
mail: info@mtbdrenthe500trophy.nl

Hoe kun je je rechten uitoefenen? Inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Stichting Extreme Sport Events. Dit kun je doen via het contactformulier op de website of door op de link hierboven te klikken. Geef duidelijk aan dat het gaat om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel van de 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Stichting Extreme Sport Events om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Dit kun je doen via het contactformulier op de website of door op de link hierboven te klikken. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Stichting Extreme Sport Events je met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Geef duidelijk aan dat het gaat om een beroep op je recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer is dit Privacy & Cookie Reglement voor het laatst gewijzigd?
Stichting Extreme Sport Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Reglement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy & Cookie Reglement. Stichting Extreme Sport Events
raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy & Cookie Reglement is voor het laatst gewijzigd op 22 januari 2018.